Naša záruka

detektiv
 • Spoločnosť podniká v oblasti bezpečnostných služieb v rozsahu zákona: NR SR č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).
 • Ďalšou zárukou pre Vás sú naše dlhoročné praktické skúsenosti v kriminalistike, sledovaní, pátraní. Máme zaužívané štandardné a uznávané metódy a postupy.

Detektívna služba je

putá

§ 4 Detektívna služba
Detektívna služba je zameraná na:

 1. hľadanie osoby (zisťuje sa jej pobyt, výskyt, styky, prípadne ďalšie skutočnosti)
 2. hľadanie majetku (zisťuje sa jeho objem, miesto výskytu, príp. ďalšie skutočnosti)
 3. monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste,
 4. získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazne prostriedky v konaní pred súdom alebo správnym orgánom (zisťujú sa svedkovia, hodnovernosť svedkov, listinné dôkazy a pod.)
 5. získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
 6. získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky,
 7. získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.

Prečo nás potrebujete?

Pretože informácie sú pre Vás dôležitým prostriedkom na získanie potrebných vedomostí.
Pretože nemáte čas a priestor a ani potrebné skúsenosti a profesionalitu v tejto oblasti.
Pretože získané poznatky Vám pomôžu správne sa rozhodnúť.

 • Viete čo robia vaše deti po skončení vyučovania keď vy ste ešte v práci?
 • Prisťahoval sa k vám nový sused a potrebujete o ňom niečo zistiť?
 • Je váš zamestnanec alebo blízka osoba práceneschopný(á) a myslíte si, že čas netrávi len doma na PN-ke?
 • Odcudzili vám niečo a chcete to naspäť???
 • Doplatili ste na neseriózneho obchodného partnera, či nespoľahlivého zamestnanca?

Nikdy neviete kedy budete potrebovať naše služby.

volajte