Detektívna kancelária Trnava

odznak

Cenník poskytovaných služieb

Cena je obvykle stanovená na základe hodinovej mzdy detektíva a nevyhnutných nákladov s tým spojených. Tieto náklady sú za použitie vozidiel, používanie telefónov a komunikačných prostriedkov a podobne.

Sledovanie

Hodina práce detektíva (záleží na obtiažnosti prípadu) od 20 do 55 Eur alebo dohoda

Použitie špeciálnej techniky20,- € za jeden deň

Použitie vozidla0,40 € / 1 km

Previerky

k osobám, pátranie po motorových vozidlách a veciach, základná sadzba 70Eur + počet hodín v teréne alebo individuálna dohoda

Práca jedného detektíva16,60 € za každú začatú hodinu

Ďalší detektív13,- €  za každú začatú hodinu

Použitie vozidla0,40 € / 1 km

Šetrenie ohľadom pohľadávky

základná sadzba 70Eur + počet hodín v teréne

Práca jedného detektíva16,60 €  za každú začatú hodinu

Ďalší detektív13, - €  za každú začatú hodinu

Použitie vozidla0,40 € / 1 km

Poradenstvo, poskytovanie odborných rád

cena bude stanovená individuálne, podľa zložitosti a obtiažnosti problému

Cena môže byť stanovená aj ako paušálna platba v dopredu dohodnutej výške za dopredu dohodnutú službu. (napr. vybavovanie prihlásenia vozidla na ODI a pod.) Pri niektorých špeciálnych činnostiach vyžadujeme zaplatenie dohodnutej paušálnej zálohy.

  

Pri podpisovaní zmluvy je možné dohodnúť celkovú konečnú cenu bez ohľadu na odpracované hodiny.

naša spoločnosť nie je platcom DPH