Detektívna kancelária Trnava

odznak

O nás

Naše krédo je 100% diskrétnosť. Získame pre Vás požadované informácie diskrétne. Všetko prebieha v maximálnej diskrétnosti, stretnutia sú na rôznych miestach a informácie o priebehu akcie sú odovzdávané osobne.

Konateľ spoločnosti je držiteľ Osvedčenia vydaného NÁRODNÝM BEZPEČNOSTNÝM ÚRADOM podľa § 26 ods.1 zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Stupeň utajenia: Dôverné
Platí do: 19.01.2021

Mgr. Ľudovít Zachar

je bývalým dlhoročným pracovníkom kriminálnej polície s bohatými praktickými skúsenosťami  kriminalistu. Spolupracoval aj s policajnými orgánmi Českej republiky a Rakúska, bol zaradený v rôznych pracovných, kriminalistických a vyšetrovacích skupinách.