Detektívna kancelária Trnava

Kontaktné údaje

DDS DK s.r.o. - Diskrétne Detektívne Služby Detektívna Kancelária
sídlo: Nám. J. Herdu 1 Trnava

riaditeľ

Mgr. Ľudovít Zachar

E-mail: riaditel@detektivne-sluzby.sk

Tel.: 0949 / 282 363

Fakturačné údaje:

DDS DK s.r.o.
Námestie J. Herdu 1, Trnava 91701

IČO: 466 76 309
DIČ: 202 353 4183
Bankové spojenie: ČSOB  4022524276/7500
IBAN: SK11 7500 0000 0040 2252 4276
BIC (SWIFT): CEKOSKBX
názov účtu: DDS DK S.R.O.
typ účtu: ČSOB Podnikateľské konto

Nie sme platcami DPH !